مراقبت پس از عمل برداشتن رحم
 
1.داروهای نسخه شده را استفاده نمایید
2.اگر پانسمان شما ضد آب است دوش گرفتن کوتاه مدت و ایستاده مجاز است واگر ضد آب نیست تا سه روز نباید با آب تماس پیدا کند.
3.روز سوم پانسمان روی زخم را بردارید و پس از یک دوش کوتاه و ایستاده  زخم  محل عمل را با شامپو _ترجیحا شامپو بچه _بشویید وبا سشوار خشک کنید. از این به بعد باید روزانه زخم شسته و خشک گردد.
4.بین روزهای 7 تا 10 پس از عمل به پزشک معالج خود مراجعه کنید .
5.نمونه رحم شما به آزمایشگاه ارسال شده است. جواب آن را از آزمایشگاه بگیرید و به پزشک معالج خود نشان دهید.
6.در صورت بروزهرگونه تب تورم ترشح وکبودی موضع عمل  یا خونریزی وازینال پزشک خود را مطلع سازید.
7.در روزهای اول پس از عمل پیاده روی در داخل منزل را فراموش نکنید.
8.یبوست میتواند برای شما خطر آفرین باشد بنابراین با رزیم غذایی مناسب یا خوردن ملین از یبوست پرهیز کنید.
9.از انجام کارهای سنکین و برداشتن بارسنگین تا دو ماه پس از عمل خودداری کنید.
10.حد اقل تا 40 روز از نزدیکی پرهیز کنید.
11. ویزیت مجدد شما 40 روز پس از عمل وقبل از شروع فعالیت های معمولی و نزدیکی است .